Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 09.01.2024. godine, sa početkom u 10:01 održana je predavanje, mesto Kalna , opština Knjaževac, Prostorije kluba penzionera
sa temama:
1. 10:01 do 10:21 Zaštita bilja u organskoj poljoprivredi , savetodavac Živorad Jovanović
2. 10:22 do 10:43 Značaj i način upisa u Vinogradarski i Vinarski registar , savetodavac Sanja Čokojević
3. 10:44 do 11:05 PDV u poljoprivredi , savetodavac Dragan Kolčić

Na održanom predavanju, poljoprivredni proizvođači su upoznati sa. principima organske poljoprivrede, zaštite bilja u organskoj poljoprivredi, značajem i načinom upisa u Vinogradarski i vinarski registar, kao isa PDV-om u poljoprivredi.
Koordinator: Živorad Jovanović

Izvor: PSSS Poljoservis