Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 08.04.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je radionica, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Ogledno gazdinstvo poljoprivredne škole
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Determinacija korova , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Determinacija korova
Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd