Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 08.04.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Ogledno gazdinstvo poljoprivredne škole
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Suzbijanje korova , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
2. 10:00 do 10:30 Konzervacijska obrada zemljišta , savetodavac Anka Kačarević


Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd