Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 26.01.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije I mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Implementacija IPARD II programa u Srbiji , savetodavac Saša Stamenković
2. 18:30 do 19:00 Mogućnosti za osnivanje zadruga , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa implementacijom IPARD II programa u našoj zemlji, kao i sa mogućnostima za osnivanje zadruga.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar