Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 26.01.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Karađorđevac , opština Leskovac – grad, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Značaj PIS-a u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Bojana Karapandžić
2. 18:30 do 19:00 Rezidba voća , savetodavac Aleksandar Mitic

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj PIS-a u voćarskoj proizvodnji, kao i na blagovremeno i pravilno izvođenje rezidbe voća.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac