Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 19.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije pčelarskog udruženja “Timok”
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Upotreba insekticida u vreme cvetanja i zaštita pčela , eksterni predavač Vesna Buzadžin
2. 09:00 do 09:31 Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sektor pčelarstvo na teritoriji grada Zaječara za 2024.godinu , savetodavac Ivanka Nikolić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa konkursom za dodelu podsticajnih sredstava za sektor pčelarstvo na teritoriji grada Zaječara za 2024.godinu, kao i sa upotrebom insekticida u vreme cvetanja voća i zaaštitom pčela.
Koordinator: Ivanka Nikolić

Izvor: PSSS Zaječar