Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je tribina, mesto Veliki Izvor , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Vasiljević Gordane
sa temom:
1. 09:59 do 10:32 Podsticaji lokalne samouprave u sektoru mleka , savetodavac Ivanka Nikolić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa podsticajima lokalne samouprave u sektoru mleka.
Koordinator: Ivanka Nikolić

Izvor: PSSS Zaječar