Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 29.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:32 Biopesticidi u zaštiti bilja , savetodavac Jovana Miletić
2. 09:33 do 10:05 Klimatske promene i organska proizvodnja , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa klimatskim promenama i organskom proizvodnjom kao i biopesticidima u zaštiti bilja.
Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar