Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 07.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Igrište , opština Leskovac – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Dobra poljoprivredna praksa u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji u otežavajućim uslovima proizvodnje , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj obilaska ogledne farme – gazdinstva je da se poljoprivrednim proizvođačima predstavi primeri dobre poljoprivredne prakse u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji u otežavajućim uslovima proizvodnje izazvanim klimatskim promenama.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac