Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 17.01.2024. godine, sa početkom u 10:04 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:04 do 10:35 Platforma eAgrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 10:35 do 11:05 Refakcija , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar