Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 17.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Protopopinci , opština Dimitrovgrad, Prostorija MZ sela Protopopinci
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prolećna prihrana strnih žita , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 11:30 do 12:00 Priprema zemljišta za podizanje zasada šljive , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa prolećnom prihranom strnih žita i pripremom zemljišta za podizanje zasada šljiva.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot