Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 28.02.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Prostorije PSSS Valjevo
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 08:30 do 09:00 E agrar , savetodavac Milena Dražić

Cilj predavanja je da se prisutni upoznaju sa značajem regenerativne poljoprivrede kao i sa postupanjem u E agraru.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo