Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Prostorije PSSS Valjevo
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Adaptacija voćarske proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Jovan Milinković
2. 08:30 do 09:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
3. 09:00 do 09:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Milena Dražić

Cilj predavanja je da se proizvođači upoznaju sa značajem adaptacije voćarske proizvodnje na klimatske promene,pravovremenom prihranom i zaštitom strnih žita.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo