Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Pecka , opština Osečina, Prostorije O.Š. u Peckoj
sa temama:
1. 08:59 do 09:30 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Predrag Jokić
2. 09:35 do 10:05 Standardi, prerada i udruživanje u u cilju zajedničkog nastupa na tržištu , savetodavac Radiša Panić
3. 10:05 do 10:37 Projektovanje podizanja višegodišnjih zasada maline i borovnice , savetodavac Milivoj Timotić
4. 10:37 do 11:09 Organska poljoprivredna proizvodnja , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa organskom poljoprivrednom proizvodnjom.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo