Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 09:32 održana je predavanje, mesto Sokobanja , opština Sokobanja, Centar za razvoj inovacija u Sokobanji
sa temama:
1. 09:32 do 09:53 Digitalizacija u poljoprivredi -e Agrar , savetodavac Nedjeljko Pipović
2. 10:36 do 11:05 Najvažniji kriterijumi za podizanje višegodišnjih zasada voćaka , savetodavac Valentina Aleksić

Na održanom predavanju poljoprivrednim proizvođačima
su predstavljeni načini pristupanja na portal e-uprava, a kasnije i na e-Agrar; kao i najvažniji kriterijumi za podizanje višegodišnjih zasada voćaka.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis