Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 10:51 održana je predavanje, mesto Jajčić , opština Ljig, Osnovna škola Jajčić
sa temama:
1. 10:51 do 11:23 Rezidba šljive , savetodavac Jovan Milinković
2. 11:26 do 11:56 Zaštita strnih žita , savetodavac Milena Dražić
3. 11:57 do 12:29 Uvođenje eAgrara , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
4. 12:30 do 13:09 Krompirov moljac , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa zaštitom strnih žita, uvođenjem eAgrara, rezidbom šljive i krompirovim moljcem,
Koordinator: Milena Dražić

Izvor: PSSS Valjevo