Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 07:57 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PSSS Valjevo
sa temom:
1. 07:57 do 08:31 e agrar , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom tribine prisutnima su pruzene informacija i podrška oko uvođenja e agrara.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo