Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Užice , opština Užice – grad, Prostorije PSSS Užice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Rezidba voća , savetodavac Andrija Radulović
2. 10:30 do 11:00 Bakterijska plamenjača jabučastog voća , savetodavac Zorica Lazić


Koordinator: Andrija Radulović

Izvor: PSSS Užice