Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Guča (varošica) , opština Lučani, Preduzeće Jutro seme Guča
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Savremeni načini konzervisanja kabaste stočne hrane , savetodavac Miroslav Jaćimović
2. 14:00 do 14:30 Značaj agrohemijskih analiza u ratarstvu , savetodavac Olga Bjelić

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje proizvođača sa savremeni načinima konzervisanja kabaste stočne hrane i značajem agrohemijske analize u ratarstvu
Koordinator: Miroslav Jaćimović

Izvor: PSSS Čačak