Objava: PREDAVANJE-PSSS Smederevo

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Lipe , opština Smederevo – grad, MZ Lipe
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Biljana Nikolić
2. 10:30 do 11:00 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati su sa značajem kontrole kvaliteta zemljišta i sa pravilnim načinom uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu, kao i sa značajem nepoljoprivrednih delatnosti na gazdinstvu koje mogu doneti značajan dodatni prihod.

Koordinator: Biljana Nikolić

Izvor: PSSS Smederevo