Najava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Gornje Krajince , opština Leskovac – grad, Prostorije Stojana Mitića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Nenad Stefanović

Tribina će se održati sa ciljem upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa pravilnikom kojim se utvrđuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac