Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 12.03.2024. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Žabari , opština Žabari, prostorije Opštine Žabari
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Dragana Urošević
2. 16:30 do 17:00 Kvarenje vina , savetodavac Ana Đorđević
3. 17:00 do 17:30 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Violeta Stanković
4. 17:30 do 18:00 Kalkulacije na gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević

Cilj predavanja je bio upoznati poljoprivredne proiizvođače sa aktuelnostima iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje i agararne politike.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac