Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 14.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Sala skupštine opštine Sjenica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana ozimih useva , savetodavac Smail Ejupović
2. 10:30 do 11:00 Priprema mehanizacije za prolećne radove , eksterni predavač Esad Hodžić

Cilj predavanja bio je upoznavanje prisutnih sa najavljenim temama.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar