Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 26.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Poljana , opština Požarevac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Prodaja sa kućnog praga , savetodavac Ana Đorđević
2. 09:30 do 10:00 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Violeta Stanković

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa simptomima bolesti i pravovremenom zaštitom kod strnih žita, kao i sa mogućnostima prerade primarnih proizvoda i uslovima prodaje proizvoda dodate vrednosti.
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac