Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 10:04 održana je predavanje, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorija Inkubator centra
sa temama:
1. 10:04 do 10:36 Podizanje zasada maline , savetodavac Milan Tošković
2. 10:37 do 11:18 Zaštita maline nakon rezidbe , savetodavac Nikola Milenković

Poljoprivredni proizvođači su upoznati sa značajem pravilnog podizanja zasada maline i zaštitom maline nakon rezidbe.
Koordinator: Milan Tošković

Izvor: PSSS Kuršumlija