Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 18.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije ZZ Jedinstvo
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:30 do 10:00 Zaštita pšenice , savetodavac Dragana Urošević

Cilj predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa zaštitom pšenice, E agrarom i ishranom krava u proizvodnom ciklusu
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac