Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 18.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Velika sala PSSS Leskovac
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podrške u vezi sa elektronskim postupanjem i obnova u okviru eAgrara u 2024 godini , savetodavac Nenad Stefanović
2. 10:30 do 11:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Dušan Đorđević

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe kao io troskovima koje imaju na svojim polj.gazdinstvima i prednostima osiguranja useva i kredita u poljoprivredi
Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac