Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 25.01.2024. godine, sa početkom u 09:01 održana je predavanje, mesto Štrbac , opština Knjaževac, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 09:01 do 09:21 Ishrana i prihrana plodovitog povrća , savetodavac Valentina Aleksić
2. 09:22 do 09:44 Ishrana i prihrana ozimih strnina , savetodavac Srđan Cvetković

Na održanom predavanju prezentovana je pravilna ishrana i prihrana plodovitog povrća tokom vegetacionog perioda; kao i pravilna ishrana i prihrana ozimih strnina.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis