Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 25.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, Kancelarija za poljoprivrednike
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 09:30 do 10:00 Zaštita ratarskih kultura , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Prisutni će biti upoznati sa zaštitom ratarskih kultura i značajem agrohemijskih anaiza zemljišta
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd