Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 09:04 održana je predavanje, mesto Sokobanja , opština Sokobanja, Prostorije Opštine Sokobanja
sa temama:
1. 09:04 do 09:36 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Sanja Čokojević
2. 09:37 do 10:09 Zaštita jabučastog voća , savetodavac Živorad Jovanović

Na održanom predavanju poljoprivredni proizvođači su upoznati sa pravilnim načinom pristupanja u E- agrar, kao i sa bolestima i štetočinama jabučastog voća i merama zaštite,
Koordinator: Živorad Jovanović

Izvor: PSSS Poljoservis