Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 23.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Rabrovac , opština Beograd-Mladenovac, PG Nebojše Milentijević
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Violeta Veličković
2. 11:30 do 12:00 Odgoj rase lipicaner u Republici Srbiji , savetodavac Olgierd Jastšenjski

Cilj ovog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prihranom strnih žita i odgojem rase lipicaner u Republici Srbiji
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd