Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija SO Bela Palanka
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Značaj seoskog turizma u ruralnom području , savetodavac Vesna Manić
2. 12:30 do 13:00 Prolećno prihranjivanje ozimih strnih žita , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednici upoznaju sa planom prolećnog prihranjivanja i načinom primene mineralnih đubriva ozimih strnih žita u 2024 god kao i o značaju seoskog turizma u ruralnom podričju.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot