Najava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 14.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Podvrška , opština Kladovo, Seoski dom
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita kukuruza , savetodavac Nenad Ilić
2. 10:30 do 11:00 Zaštita pšenice , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj najavljenog predavanja je da se poljoprivrednici upoznaju sa izaštitom kukuruza ipšenice od prouzrokovača bolesti,štetočina i korova.
Koordinator: Nenad Ilić

Izvor: PSSS Negotin