Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Sukovo , opština Pirot, prostorija Mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Rezidba šljive u cilju formiranja uzgojnog oblika , savetodavac Goran Svetozarević
2. 10:30 do 11:00 Mane jakih alkoholnih pića , savetodavac Srđan Čalić

Cilj održavanja predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa osnovama rezidbe šljive u cilju formiranja uzgojnog oblika i nedostacima, odnosno manama jakih alkoholmih pića, koji se ukazuju tokom proizvodnje a nekada i posle punjenja u boce.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot