Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Šljivova , opština Krupanj, Prostorije Crkvenog doma
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Unapređenje organske proizvodnje , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 12:30 do 13:00 Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka , savetodavac Veljko Stepanović
3. 13:00 do 13:30 Zimska zaštita voća , savetodavac Jelena Nevzatović

Cilj predavanja je da se proizvođači upoznaju sa pravilnom pripremom zemljišta za podizanje konvencionalnih i organskih zasada voća, sa merama za unapređenje organske proizvodnje i značaju i načinu zimske zaštite voća. Predavanju prisustvovalo petnaest poljoprivrednika koji su aktivno učestvovali u diskusiji.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica