Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Željuša , opština Dimitrovgrad, Prostorija Mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 IPARD program , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
2. 10:30 do 11:00 Značaj zadrugarstva , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa merama IPARD programa, uslovima, javnim pozivima, prihvatljivim investicijama kao i zančaju i načinu osnivanja zadruga.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot