Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Slatina , opština Beograd-Sopot, P.G. Savković Branislav
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Miloš Nikoletić
2. 11:00 do 11:30 Agrotehnika lucerke , savetodavac Dragana Stoiljković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa agrotehnikom kukuruza i agrotehnikom lucerke.
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd