Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Klub poljoprivrednika “Šadrvan”
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Ivana Majdak
2. 12:00 do 12:30 Preventivna zdravstvena zaštita goveda , savetodavac Safet Vesnić
3. 12:30 do 13:00 IPARD 3 – Aktuelne mere , savetodavac Stefan Pajović

Teme predavanja sa kojima smo upoznali poljoprivredne proizvođače su: Aktuelne mere agrarne politike MPŠV, Preventivna zdravstvena zaštita goveda i IPARD 3- Aktuelne mere.


Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar