Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Orašje , opština Varvarin, Gazdinstvo Nikole Jovanovića
sa temom:
1. 09:00 do 11:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode. , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj obilazka ogledne farme je bio pokazivanje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac