Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 12.01.2024. godine, sa početkom u 09:25 održana je predavanje, mesto Ribariće , opština Tutin, prostorija kluba poljoprivrednika
sa temama:
1. 09:25 do 09:55 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Slađana Petrović
2. 09:55 do 10:25 Podrška poljoprivrednim proizvođačima u sistemu eAgrara , savetodavac Svetlana Šućević

Održano je predavanje i prezentovane su teme sa kojim smo upoznali poljoprivredne proizvođače : 1.Podrška poljoprivrednim proizvođačima u sistemu eAgrara 2. Osiguranje u poljoprivredi.Prisustvovalo je 10 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar