Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 18.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Badnjevac , opština Batočina, Gazdinstvo Nikole Radojković
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Rezidba za rod breskve , savetodavac Danko Petrović

Cilj radionice jeda se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođaima praktično prikaže pravilna rezidba vreskve na rod.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac