Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 12.01.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Klub poljoprivrednika – Šadrvan
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić
2. 11:00 do 11:30 Podrška poljoprivrednim proizvođačima u sistemu eAgrar , savetodavac Ivana Majdak
3. 11:30 do 12:00 IPARD 3 Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja , savetodavac Stefan Pajović

Higijena muže krava, Podrška poljoprivrednim proizvođačima u sistemu eAgrar i IPARD 3 Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, bile su teme predavanja, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 18 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar