Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 16.01.2024. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Ovča , opština Beograd-Palilula, Vatrogasni dom
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Zaštita ratarskih kultura , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
2. 13:00 do 13:30 Agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Anka Kačarević


Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd