Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 10.01.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Ribariće , opština Tutin, Klub ribolovaca
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Ishrana krava u zimskom periodu , savetodavac Safet Vesnić
2. 08:30 do 09:00 IPARD 3 Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja , savetodavac Stefan Pajović
3. 09:00 do 09:30 Obnova P.G. u eAgraru , savetodavac Ivana Majdak

Ishrana krava u zimskom perodu, IPARD 3 Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i Obnova P.G. u eAgraru, bile su teme predavanja, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 16 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar