Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 10.01.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Dobanovci , opština Beograd-Surčin, Mesna zajednica
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 10:30 do 11:00 zaštita ratarskih kultura , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednika sa rezultatima agrohemijskih analiza i zaštitom ratarskih useva u narednoj vegetacionoj sezoni.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd