Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 27.06.2023. godine, sa početkom u 14:30 održana je predavanje, mesto Jasenje , opština Aleksinac, Na gazdinstvu polj.proizvođača Pajkić Dragoljuba
sa temama:
1. 14:30 do 15:00 Ljuštenje strništa,održavanje vodno vazdušnog režima zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov
2. 15:05 do 15:35 Mere nege kukuruza , savetodavac Saša Stanković

Cilj odrđžavanja predavanja bio je da se prisutni polj proizvođači bliže upoznaju sa merama nege kukuruza kao i značaju ljuštenja strništa i održanju povoljnog vodno vazdušnog režima zemljišta.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš