Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 27.06.2023. godine, sa početkom u 11:20 održana je radionica, mesto Rutevac , opština Aleksinac, Na parcelama polj.proizvođača Vućković Vojkana
sa temom:
1. 11:20 do 12:20 Određivanje sadržaja mineralnog azota za prihranu suncokreta , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj održavanja radionice bio je predcizno utvrđivanje količine nin.azota za prihranu suncokreta.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš