Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 28.02.2023. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Gredetin , opština Aleksinac, Prostorije osnovne škole sela Gredetin
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Zaštita useva ozimih strnih žita protiv korova, bolesti i štetočina , savetodavac Dušan Stojanović
2. 14:00 do 14:30 Đubrenje voća , savetodavac Tanja Živković
3. 14:30 do 15:00 Prihrana useva ozimih sztrnih žita , savetodavac Saša Stanković
4. 15:00 do 15:30 Popravka fizičkih i hemijskih osobina zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj predavanja bio je da se proizvođačima ukaže na bitne momente zaštite pšenice i ostalih strnih žita protiv bolesti, korova i štetočina, na važne elemente u prihrani useva ozimih strnih žita, na značaj i načine sprovođenja mineralne ishrane u voćarstvu kao i na važne mere popravke fizičkih i hemijskih osobina zemljišta.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš