Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 28.02.2023. godine, sa početkom u 08:53 održana je predavanje, mesto Kutlovo , opština Kragujevac – grad, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 08:53 do 09:30 Prolećni radovi u voćnjacima , savetodavac Biljana Milosavljević
2. 09:30 do 10:00 Prolećna zaštita strnih žita , savetodavac Goran Varjačić
3. 10:00 do 10:31 PIS , savetodavac Marija Ivanović
4. 10:32 do 11:03 Prolećna zaštita u voćnjacima , savetodavac Lidija Vulović


Koordinator: Biljana Milosavljević

Izvor: PSSS Kragujevac