Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 18.04.2024. godine, sa početkom u 09:03 održana je predavanje, mesto Šarbanovac , opština Bor, Seoski dom
sa temama:
1. 09:03 do 09:38 Braon mramorasta stenica , savetodavac Slavica Svetozarević
2. 09:38 do 10:11 Zaštita kukuruza , savetodavac Nenad Ilić

Cilj održanog predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštitom u kukuruzu i braon mramorastom stenicom. Prisutno je bilo 11 proizvođača.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin